Totalitarianism Archives 2019Arhivele Totalitarismului
Anul XXVII Nr. 102-103, 
1-2/2019

Din sumar:
Radu Ciuceanu, Istoria ca un balast, LI

Gheorghe Cojocaru, Guvernul din tren al „R.S.S. Basarabene”: o încercare eşuată de exportare a revoluţiei bolşevice, mai 1919

Constantin Corneanu, Eforturi politico-diplomatice pentru apărarea României Mari, 1918-1940, II 

Florian Tănăsescu, Nicolae Tănăsescu, Cominternul – vârful de lance al politicii sovietice împotriva României Mari,
1939-1943

Luiza Revyakina, Cominternul și Bulgaria, 1919-1943   

Aleksandr Shubin, Reorientarea Cominternului spre strategia Frontului Popular în anii 1933-1935. Dogmele „periodei a treia”

Florin-Răzvan Mihai, Naționalismul integral ucrainean în România: ideologie, organizare și metode de propagandă, 1934-1938

Gheorghe Onişoru, Preliminarii la 23 August 1944: Regele, Iuliu Maniu şi Partidul Comunist

Florin Şandru, 23 August 1944 reflectat în declaraţiile unor militari participanţi la evenimente     
     
Aleksandr Stykalin, August 1968. Intervenția celor cinci state ale Tratatului de la Varșovia în Cehoslovacia și criza din relațiile sovieto-române. O privire de la Moscova      
  
Slavomír Michálek, August 68. The Invasion of Czechoslovakia and the United Nations Reaction 

Dariusz Magier, Training of local communist cadres in Poland in 1975-1990. An analysis based on the archives of the Bialskopodlaski province  

Alexandru-Murad Mironov, O afacere de succes: P.M.R. şi proprietăţile sale înainte de naţionalizare   
     
Dan Cătănuş, Cazul Pătrăşcanu şi anchetele stalinismului târziu. Un document-cheie din noiembrie 1952

Mircea-Dorel Suciu, „Filiera franceză” și începuturile Agenției Comerciale a Republicii Populare Române de la Frankfurt pe Main 

Lucica Iorga, „Prietenia noastră este veșnică și indestructibilă”. Stenograma sovietică a discuţiei lui Emil Bodnăraș la Moscova, 10 mai 1965

Biografii
Florin Abraham, Ioana Berindei (1922-2008);
Ciprian Bălăban, Eugen Bodor (1902-1983);
Andrea Dobeş, Ilie Lazăr (1895-1976);
Cristina Roman, Lothar Rădăceanu (1899-1955)           

Recenzii 
Octavian Roske, Jocuri de putere: Administraţia Carter şi relaţiile cu U.R.S.S.;

Florin-Răzvan Mihai, Memoriile lui Ernst Röhm, şeful statului-major al SA

*


Arhivele Totalitarismului
Anul XXVII Nr. 104-105
3-4/2019

Din sumar 

Radu Ciuceanu, Istoria ca un balast, LII

Florin Abraham, Tratatul de la Trianon şi mitologia politică revizionistă: abordări tradiţionale şi recente 
   
A.S. Stepanov, Reacția cetățenilor sovietici privind Pactul Molotov-Ribbentrop și „campania de eliberare în Belarusul și Ucraina de Vest” din 1939, conform documentelor NKVD al U.R.S.S.  

Flori Bălănescu, Opozantul Paul Goma – de la traumele copilului la revoltele tânărului, 1944-1956

Constantin Buchet, Patriarhul Justinian şi mediul politic al României, 1945-1950. Diplomaţie ecleziastică şi  geopolitică religioasă       
   
Gábor Csikós, Experiences of Communist Emancipation Projects in two Hungarian Villages, 1945 – 1970 

Vasile Buga, Politica pragmatismului. România şi C.A.E.R. în timpul regimului Ceauşescu,1965-1989, I 

Artyom A. Ulunyan, The “Romanian maverick” through the Dutch intelligence eyes (mid-'60s – early '80s)   
      
Daniel Filip, Vizita generalului Jaruzelski în România, 1982. Semnificații și consecințe

Elena Negru, Gheorghe Negru, Mihail Gorbaciov, „perestroika” şi problema Basarabiei, 1986-1989

Nicoleta Şerban, Un model de mobilizare europeană: „Opération Villages Roumains” şi proiectul de sistematizare rurală al lui Nicolae Ceauşescu, 1988-1989

Alexandru-Murad Mironov, Relaţiile româno-sovietice în preajma Revoluţiei din Decembrie 1989. Scurtă problematizare    
     
Silviu Miloiu, „Revoluția prin cântec”: formarea contraelitelor în procesul de desprindere a Estoniei din cadrul Uniunii Sovietice     
Adrian Pop, Impactul crizei de legitimitate și al „factorului Gorbaciov” asupra prăbuşirii imperiului sovietic şi încheierii Războiului Rece

Dragoş Petrescu, Romania, Thirty Years After: The Bloody Revolution of 1989 and the Refusal of the Populist Consensus    

Cristina Petrescu, The Totalitarian Origin of an Anti-Totalitarian Narrative. Past and Present Accounts on Communism in Romania    

Dan Cătănuş, Sfârşitul cazului Pătrăşcanu: Între interesele interne şi „sfaturile” Moscovei, 1952-1954   
  
Ana-Maria Cătănuş, Povestea recrutării de către C.I.A. a unui diplomat român la Washington: Mircea Răceanu, 1974-1975  
       
Puica Buhoci, Din procesul reeducării: Mărturii şi Mărturisiri  

Biografii
Cosmin Budeancă, Iosif Capotă (1912-1958);
Mihai Burcea, Mugur Călinescu (1965-1985);
Octaviana Jianu, Constantin Noica (1909-1987) 

Recenzii
Octavian Roske, Crizele Războiului Rece: o perspectivă americană
Gheorghe Onişoru, O altă poveste a Războiului Rece: cazul Caraman;

Dan Cătănuş, SOE, MI6 şi interesele britanice în RomâniaRevista „Arhivele Totalitarismului” este indexată în bazele de date CEEOL, EBSCO, Index Copernicus.
Reproducerea integrală sau parţială a textului fără acordul I.N.S.T. este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor publicate revine în exclusivitate autorilor. Materialele nepublicate nu se restituie.

© Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2019.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu