miercuri, 11 aprilie 2018

Totalitarianism Archives 2017


Arhivele Totalitarismului 
Anul XXI Nr. 94-95 1-2/2017
SUMAR


EDITORIAL
Radu Ciuceanu
Istoria ca un balast, XLVII ............................................................................... 5

STUDII
Gheorghe Cojocaru
O diversiune ideologico-identitară cominternistă: inventarea „limbii moldovenești”, 1924-1925.................................................................................11

Florin-Răzvan Mihai
Comunişti şi socialişti în alegerile generale din România interbelică (1926-1933).O analiză comparativă, II .....................................................................20

Diego Gaspar Celaya, Julián Casanova Ruiz
Exclusion et répression. Franco et la dictature issue de la guerre civile................. 30

Dan Cătănuş
Cazul Vasile Luca, „reţeaua informativă Samoilov” şi situaţia comuniştilor români
din U.R.S.S., I: 1940-1944...............................................................................49

Nicolae Fuştei
Situaţia Bisericii Ortodoxe în R.S.S. Moldovenească, 1940-1941................................................................................................................67

Albina F. Noskova
Puterea şi Biserica romano-catolică din Polonia: Evoluţia conflictului de interese,1944-1956, I .......................................................................................74

Brînduşa Costache
Reformele monetare postbelice din România în contextul relațiilor românosovietice, 1947-1952 ........................................................................... 86

Cécile Vaissié
L’unique Occidental, Prix Staline de littérature: André Stil, un « ingénieur des
âmes » en France .......................................................................................... 105

Raluca-Nicoleta Spiridon, Liviu-Marius Bejenaru
Constituirea şi evoluţia reţelei informative a Securităţii, 30 august 1948 – 14 martie 1956, II .............................................................................................. 126

Aurelia Vasile
L’incitation à la vigilance et à la dénonciation. Mise en oeuvre des directives centrales dans l’organisation du festival du film soviétique en 1950, I ..............142

Tatiana Volokitina
Destalinizarea „în stil bulgăresc”. Cervenkov-Jivkov: lupta pentru putere,
1953-1956, II ..................................................................................................157

Karina Paulina Marczuk
The Origins of the Polish-German Reconciliation, 1965-1966........................ 171

Artyom A. Ulunyan
Before and After R. Nixon’s Visit to Romania. Flashpoints of the Romanian
“Specific Course” as seen through American and Soviet Eyes ....................... 181

Luminiţa Banu, Florian Banu
Cauzele emigrării etnicilor germani din România reflectate în documentele
Securităţii, III: 1977-1985.............................................................................200

Constantin Hlihor
Şocul geopolitic: relaţiile dintre U.R.S.S. şi S.U.A. şi prăbuşirea comunismului....214

DOCUMENTE

Cristina Diac
Comuniști din România în arhiva Cominternului: Vanda Nicolski și emigrația
românească din U.R.S.S. în timpul Marii Terori, 1936-1938, III .............................. 235

Ana-Maria Cătănuş
Ceauşescu şi studiile viitorului în România, I: Johan Galtung la Bucureşti, 1974..... 250


DICŢIONAR BIOGRAFIC

Cristina Roman, Silviu Brucan (1916-2006); 
Dănuţ Doboş, Ion Parțac (1927-1996)

RECENZII. PREZENTĂRI. NOTE

Vasile Buga, Moscova, Balcanii şi Mediterana, după august 1968; 
Octavian
Roske, Măsura puterii: o carte despre preşedinţia americană în secolul XX; Radu Bruja, Peregrinatio academica ca metodă de propagare a ideologiilor; Cristina Diac, Comunismul interbelic – destinul unui militant mărunt;
Alexandru Budişteanu, Graniţa de răsărit a Moldovei – un tărâm de nelinişte şi conflict
Arhivele Totalitarismului 
Anul XXV Nr. 96-97, 3-4/2017


EDITORIAL

Radu Ciuceanu
Istoria ca un balast, XLVIII ............................................................................. 5

STUDII

Mihai Burcea
Interbrigadiști români în Mișcarea de Rezistență Franceză, 1939-1944, I........12

Iulian Warter, Liviu Warter
Uncovering the socio-economic issues beyond the Anti-Jewish Legislation in
Romania: In the shadow of the swastika, 1933-1944.......................................48

Dan Cătănuş
Cazul Vasile Luca, „reţeaua informativă Samoilov” şi situaţia comuniştilor români
din U.R.S.S., II: 1945-1954 ..............................................................................57

Albina F. Noskova
Puterea şi Biserica romano-catolică din Polonia: Evoluţia conflictului de interese,
1944-1956, II ................................................................................................69

Anna Gladysheva
Politica reformistă a lui Hruşciov în domeniul economic după Congresul al XX-lea al P.C.U.S., 1956-1964................................................................................93

Alina Ilinca, Liviu Marius Bejenaru
Exilaţi, disidenţi, defectori. Acţiuni represive ale Securităţii în exteriorul României,1957-1989 ................................................................................... 106
  

Cristina Petrescu
The Goma Movement, Forty Years After: Controversies, Amnesia and
(Mis)Canonization .................................................................................130

Stefano Bottoni
Între constrângere externă şi represiune internă: Opoziţia României la „perestroika” sovietică ................................................................................ 152

Florin Abraham
Justiţia în România comunistă: Între control politic şi autonomie, II........... 172

Ewelina Drzewiecka
The Bulgarian Utopia: About Saints Cyril and Methodius during the Communist Period ........................................................................................ 197

Paweł Ukielski  
Settling Accounts with the Communist Past in Poland...................................207

DOCUMENTE

Cristina Diac
Comuniști din România în arhiva Cominternului: Elena Filipovici, sfârșitul unui revoluționar de profesie, 1934-1937, I................................................... 219

Ana-Maria Cătănuş
Ceauşescu şi studiile viitorului în România, II: Alvin Toffler la Bucureşti, 1976.. 240

Vasile Buga
România privită de la Moscova: documente sovietice din martie 1989 ......... 253

Florin-Răzvan Mihai, Programul nuclear, visul neîmplinit al lui N. Ceauşescu;
Cornel  MihuleceaAm fost ultimul preşedinte al Comitetului de Stat pentru
Energie Nucleară......................................................................................... 266

BIOGRAFII

Flori BălănescuEmil Căpraru (n. 1923); 
Octaviana JianuVladimir
Streinu (1902-1970) 

Antoaneta Olteanu
Un comunist în linia întâi – V.M. Molotov ................................................... 288

RECENZII. PREZENTĂRI. NOTE

Cristina  DiacTovarăşi de drum şi revoluţionari de profesie; 
Octaviana
JianuO perspectivă analitică asupra modernităţii interbelice balcanice;
Octavian  Roske, Comunismul în discursul politic american: o carte despre
Partidul Republican

joi, 14 iunie 2012

Noutăţi editoriale


Tot mai departe de Moscova... Politica externă a României în contextul conflictului sovieto-chinez, 1956-1965

Autor: Dan Cătănuş


Volumul reprezintă varianta actualizată şi adaptată spre publicare a tezei de doctorat pe care Dan Cătănuş a susţinut-o în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, sub coordonarea prof.univ.dr. Ioan Chiper.
Politica externă a României, 1956-1965
INST, 2011,Colecţia Studii
PREŢ 20,00 lei
Abordând politica externă a României în perioada 1956-1965, lucrarea are ca subiect central problema „desatelitizării” şi mai ales a modului în care conducerea comunistă de la Bucureşti şi-a propus şi a încercat să obţină recunoaşterea din partea Moscovei a suveranităţii sale decizionale.
Dan Cătănuş oferă în acest sens nu numai o interpretare originală, ci şi o viziune de ansamblu, coerentă şi logică, asupra unor evenimente care au marcat surprinzătoarea evoluţie a României, de la situaţia de satelit fidel al Uniunii Sovietice şi ţara cu unul dintre cele mai staliniste regimuri, la statutul de „copil rebel” al lagărului comunist, care îşi proclama independenţa faţă de Moscova şi, în acelaşi timp, începea să facă progrese în planul destinderii interne.
Volumul răspunde astfel unor întrebări esenţiale privind problema „desatelizării” României în anii ’50-’60 ai secolului trecut: când a început desprinderea de Moscova, ce motive au determinat conducerea de la Bucureşti să facă un asemenea pas, care au fost etapele strategiei concepute de Gheorghiu-Dej şi căile alese pentru punerea ei în practică, cum s-au corelat factorii interni şi cei externi în dinamica acestui proces şi, nu în ultimul rând, în ce măsură obiectivele asumate de liderii români au fost îndeplinite.
Prefaţată de profesorul Radu Ciuceanu, lucrarea este formată din 14 capitole plus Concluzii, un dicţionar biografic, bibliografie, un grupaj de 40 de fotografii din epocă şi indice de persoane.

455 p., 17x24
ISBN 978-973-7861-66-5


Cartea poate fi comandată la sediul INST, la tel. 021 2306992, sau la adresele de email

inst.academia@gmail.com 
si 
arhiveletotalitarismului@gmail.com.

joi, 8 martie 2012

Call for papers 2012

Arhivele Totalitarismului (Totalitarianism Archives) is a peer-reviewed academic journal published by the National Institute for the Study of Totalitarianism of the Romanian Academy.
Totalitarianism Archives publishes original papers, conceptual framework, case studies, and book reviews on the topics of totalitarianism and totalitarian regimes in Romania, Europe and elsewhere. Totalitarianism Archives is abstracted in EBSCO and CEEOL databases.

We are currently calling for papers for volumes 1-2, 3-4 to be published in Fall 2012.
Senior scholars, researchers, PhD students and postdoctoral students are strongly encouraged to submit multidisciplinary papers on one of the following topics:

Ideology, propaganda, political parties and organizations: The totalitarian experience in the 20th;
European right wing: Italian fascism, Nazism;
Stalin’s Great Terror;
The Comintern and Communist Parties in Europe;
International relations: Western Communist Parties’ and the Communist Party in the Soviet Union;
Political, economic, social, and cultural evolutions in the Soviet bloc after World War II;
"Stalinisation” versus „destalinisation”;
East-West relations during the Cold War;
Détente: the perspectives of cooperation;
Opposition to totalitarianism: From resistance to dissent;


The papers may be submitted in English, French, Russian, and Romanian.
The contributors are kindly asked to send abstracts (up to 500 words) and a short narrative cv until April 1, 2012.
The proposals may be submitted at:
Selected authors will be notified by June 1, 2012.
The deadline for the final draft of the paper is July 1, 2012.